ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสพีเอ็ม. ไซน์เนจ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2548 โดยมีจุดประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจงานป้ายทุกชนิดและตกแต่ง ปั้มน้ำมัน

         ต่อมาทางห้างฯ ได้ขยายสายงานการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านธุรกิจงานตกแต่งให้ครอบคลุม และได้ทำงานให้กับ
บริษัทชั้นนำ เช่น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), บริษัท บางจาก ปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานราชการต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน

        ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอสพีเอ็ม. ไซน์เนจ ตั้งอยู่ที่ โครงการ Jensen SME Factory เลขที่ 42/5 หมู่ที่ 5 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา
จังหวัดปทุมธานี โดยโรงงานมีเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ตอบสนองกับความต้องการของลูกค้าครบถ้วน ประกอบกับช่างผู้ชำนาญการ มี
ความรู้ ความสามารถ ผ่านประสบการณ์งานมากมาย จึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าและบริษัทชั้นนำต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

        ปัจจุบัน ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอสพีเอ็ม. ไซน์เนจ ได้มีการขยายโรงงานเพิ่มอีก 1 สาขา เพื่อเป็นโกดังเก็บสิบค้า เก็บเสา และสินค้าอื่นๆ
อีกจำนวนมาก ตั้งอยู่เลขที่ 47/4 (M5) หมู่ที่ 5 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี